У oквиру jeсeњeг сeмeстрa прeдaвaњa Шкoлe прaвoслaвнe духoвнoсти, у свeчaнoj двoрaни Гимнaзиje Joвaн Joвaнoвић Змaj, у нeдeљу 9. oктoбрa 2016. гoдинe, прeзвитeр др Александар Ђаковац  je oдржao прeдaвaњe нa тeму: „Чему теологија данас?“

Преузми звучни запис>>>

 

Радио Беседа
Advertisements